MFA de Til

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Locatie: Haarlem
Ontwerp: 2014
Oplevering: eind 2015

Het oude monumentale schoolgebouw aan het Leidseplein was in de loop der jaren sterk verwaarloosd en stond gedeeltelijk leeg. Door een complete renovatie van het gebouw en de verbouwing t.b.v. basisschool De Peppelaer, Haarlem Effect en het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft het gebouw een echte buurtfunctie gekregen. De oorspronkelijke structuur van het schoolgebouw en de verdiepingshoogte is teruggebracht en de verschillende organisaties versterken elkaar door de transparantere opzet.

bop-mfa-de til-schets-begange grond

– vergelijkbare projecten –