MFA Wijzer

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Locatie: Haarlem
Ontwerp: 2015
Oplevering: medio 2016

De Hildebrandschool in Haarlem wordt verbouwd en uitgebreid tot een Integraal Kindcentrum met als nieuwe gebruikers: de Mgr. Huibersschool, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de SKOS Kinderopvang. Het oorspronkelijke gebouw bestaat uit een aantal klassen rondom een binnentuin. Door het overdekken hiervan ontstaat een multifunctioneel binnenplein waar de verschillende gebruikers elkaar ontmoeten. Door het toevoegen van een centraal volume voor de peuterspeelzaal worden de ingangen geaccentueerd en krijgt het gebouw een totaal nieuwe uitstraling.

bop-mfa-wijzer-foto-peuterspeelzaal-1

– vergelijkbare projecten –