MFA Wijzer

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Locatie: Haarlem
Ontwerp: 2016
Oplevering: medio 2017

De vervallen wederopbouwschool had hoge klaslokalen met lessenaarsdaken rondom een binnentuin. Ooit gebouwd vanuit de idealen licht, lucht en ruimte. Kinderen moesten zich vrij kunnen voelen en zich in deze omgeving kunnen ontwikkelen naar een veelbelovende toekomst. Dit gevoel van optimisme is het uitgangspunt geweest voor de transformatie van het gebouw naar een IKC (integraal kind centrum) waar verschillende organisaties gericht op de educatie en gezondheid van kinderen elkaar ondersteunen en versterken.

Door de verwaarloosde binnentuin te overkappen is een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd waaromheen de verschillende instellingen hun plek hebben gekregen. Op dit ‘leerplein’ komen leraar, arts, CJG coach, ouders én kinderen op ongedwongen wijze samen. Er wordt gewerkt, overlegd, gelezen, geluncht en huiswerk gemaakt. Hier voelt iedereen zich thuis, de grenzen vervagen en relaties tussen verschillende mensen ontstaan.

Door voor de peuterspeelzaal een nieuw ovaal volume toe te voegen aan het plein kreeg het gehele gebouw een totaal nieuwe uitstraling. In de gevel zijn bloemkozijnen aangebracht om het contact van kinderen binnen en buiten te bevorderen. De brede vensterbanken in deze kozijnen worden door de peuters op zeer diverse manieren gebruikt.

Doordat de deuren van het gebouw altijd open staan is de verbinding met de buurt groot. Zo wordt er voorgelezen door ouderen, worden er hapjes gemaakt met de Indische senioren, kan er een concert plaats vinden en bewoners uit de wijk kunnen hier sporten en koffie drinken. WIJZER is het hart van de wijk en het  Integraal Kind Centrum is een Integraal BUURT en Kind Centrum geworden.

bop-mfa-wijzer-foto-peuterspeelzaal-1

– vergelijkbare projecten –