Diensten

Ieder project begint met een vrijblijvend en oriënterend gesprek waarin wij uw wensen en plannen bespreken. We zullen van gedachten wisselen en onze kennis en ervaring met u delen.

Voorlopig ontwerp

Op basis van het gesprek en het programma van wensen en eisen maken we een schetsontwerp. Hierin vertalen wij uw ideeën naar een eerste opzet voor het ontwerp van uw bouwplannen. Als de eerste schetsen en ideeën enthousiast zijn ontvangen gaan we het ontwerp verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp met tekeningen en impressies.

Definitief ontwerp

De plannen worden in deze fase gedetailleerd uitgewerkt en er wordt dieper ingegaan op de materiaalkeuze en kleurstelling. In het definitieve ontwerp worden naast het ruimtelijke ontwerp ook de bouwmethode en de uitgangspunten voor constructie en installaties bepaald.

Bestektekeningen

Het definitief ontwerp wordt bouwkundig verder uitgewerkt en constructie, installaties en detaillering worden definitief vastgelegd. Externe deskundigen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de constructie of het berekenen van de bouwkosten. Samen met principe details en een materiaal- kleurstaat vormt de bestekset de basis voor een aanbesteding of de werktekeningen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer een werk vergunningsplichtig is, vragen wij de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wij verzorgen de benodigde stukken voor de aanvraag en zijn namens u het aanspreekpunt voor gemeenten en adviseurs, zoals de constructeur.

Aanbesteding

Wanneer de omgevingsvergunning is verleend kan een aannemer worden gekozen. Wij maken de bestektekeningen en een technische omschrijving op basis waarvan aannemers een offerte kunnen uitbrengen. Na het vergelijken van de verschillende offertes geven wij advies over de offerte van de aannemer, eventuele stelposten en de gunning van het werk.

Bouwbegeleiding

Voor de uitvoering maken wij de werktekeningen en kunnen in overleg of in bouwteam de uitvoering begeleiden.

We organiseren vaste bouwvergaderingen, zorgen voor afstemming tussen de verschillende partijen en controleren we tekeningen en het werk op esthetische kwaliteit.  Verder begeleiden we bij kleur- , materiaal- en ontwerpkeuzes gedurende de uitvoering.

Tijdens de oplevering maken we een opleveringsrapport, waarin eventuele gebreken worden genoteerd en wordt nagegaan of het meer- en minderwerk is uitgevoerd.