Peter van Oppen

Peter denkt graag met een open instelling mee en vindt het belangrijk dat projecten op alle schaalniveaus veel individuele aandacht krijgen. Knelpunten vormt Peter om tot nieuwe mogelijkheden en het is zijn ambitie om maatschappelijke betrokkenheid en een duurzame verantwoording mee te geven aan zijn gebouwen.

Na zijn afstuderen in 1994 aan de TU Delft werkte Peter bij diverse architecten- en ingenieursbureaus en sinds 2009 als zelfstandig architect. Hij beschikt over een ruime hoeveelheid ervaring, kennis en vaardigheden opgedaan in de bouwpraktijk. Met een eigen stijl richt hij zich op o.a. particuliere en seriematige woningbouw, hotels, scholen en kantoren.

Recent is hij betrokken bij een aantal interessante transformatieprojecten.