Nicole Boumans

Nicole heeft als architect een groot inlevingsvermogen en oog voor de specifieke wensen van mensen. Zij vertaalt deze op een creatieve en zorgvuldige manier naar concrete, esthetische ruimtelijke oplossingen.

Na 20 jaar ervaring als architect op het gebied van kantoren, utiliteits- en woningbouw sloeg Nicole in 2012 een nieuwe weg in en is zij zich gaan richten op kwetsbare doelgroepen met hun uiteenlopende ruimtelijke behoeftes. 

Nicole houdt zich bezig met de transformatie van bestaande zorggebouwen, de ontwikkeling en realisatie van kleinschalige zorgwoningen voor ouderen met dementie, het ontwerpen van diverse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en  hergebruik van bestaande gebouwen.

De projecten Saendelft, Watertorenpark, Villa Velsen en Clubhuis HBS heeft Nicole ontworpen in haar tijd als eigenaar van MB architecten.